باللغة الأرمنيّة مع ترجمة

Սրբուհի Մարիամի երեւումները ظهورات مريم العذراء

what does the church believe about the apparitions of Holy Mary?
Ի՞նչ կը հաւատայ եկեղեցին Սրբուհի Մարիամի երեւումներուն մասին։
ماذا تؤمن الكنيسة عن ظهورات مريم العذراء؟