باللغة الأرمنيّة مع ترجمة

«Եղիցին կամք Քո» «لتكن مشيئتك»

Mother of light series, to pray with Holy Mary during the month of May
. Մայիս ամսուայ, Աստուածամօր նուիրուած հոգեւոր յատուկ հաղորդաշար։
سلسلة أم النور خلال شهر أيار المخصص للصلاة مع مريم العذراء