باللغة الأرمنيّة مع ترجمة

Մայր Լուսոյ أم النور

Մայիս ամսուայ, Աստուածամօր նուիրուած հոգեւոր յատուկ հաղորդաշար։ سلسلة أم النور خلال شهر أيار المخصص للصلاة مع مريم العذراء.