باللغة الأرمنيّة مع ترجمة

7 Նախադասութիւները the last 7 saying الكلمات الأخيرة

Յիսուսի վերջին եօթը Նախադասութիւնները խաչին վրայ։
Jesus’s last seven saying on the Cross
كلمات يسوع الأخيرة على الصليب