باللغة الأرمنيّة مع ترجمة

Ո՞վ է Նահատակը։ Who is The Martyr? من هو الشهيد

Blessed Mgr. Ignatius Maloyan and his Martyrdom
Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի նահատակութիւնը
الطوباوي إغناطيوس مالويان واستشهاده